KontenerART 2012

KontenerART 2012

Initiative, art and relax.

You can find all three in one place, hidden nearby Warta river but still in the centre of Poznan. KontenerART is a place where hammock lovers meet artists, participating together in whole creative process such as workshops, music gigs and exhibitions.

Inicjatywa, sztuka, relaks.

To wszystko łączy w sobie wyjątkowe miejsce ukryte nad Wartą, w samym centrum Poznania. KontenerART to przestrzeń, gdzie amatorzy leżaków spotykają się z ludźmi kultury, wspólnie uczestnicząc w procesie twórczym, zdobywając nowe umiejętności podczas różnych warsztatów, biorąc udział w koncertach i wystawach.

Boxed art

Once again, high culture was packed into transporting containers, this time designed by the team of Polish architects from mode:lina architekci architecture studio. Due to the seasonal character of the place, main elements are: wooden palettes, hammocks and beach chairs. Easy formula proved that art can be for everyone.

Sztuka w pudełku

Po raz kolejny wysoka kultura została umieszczona w transportowych kontenerach, tym razem według projektu poznańskich architektów z pracowni mode:lina architekci. Przez wzgląd na sezonowość przestrzeń miejsca uzupełniają europalety, hamaki i plażowe leżaki. Lekka forma sztuki ma zachęcać wszystkich mieszkańców Poznania do swobodnego obcowania z nią.

Show yourself!

The idea of KontenerART is to be space available for everyone. Till the end of august, there are smaller, independent containers available for individual artists. Spaces are used for activities such as fashion events, design workshops, music gigs etc.

Pokaż się!

Formuła KontenerART stawia na rozwój. Zbudowane mniejsze, niezależne pracownie artystyczne, oddane zostały w ręce stowarzyszeń, fundacji i indywidualnych artystów. Znalazły się tam pracownie fashion, muzyczna, multimedialna, designerska i inne.

This year KontenerART is located at the center of the city by Warta River - beautiful and charming but forgotten place. For visitors and participants waits large sandy beach and rich artistic program. Over 35 concerts, 60 workshops, many film screenings, meetings and discussions.

W tym roku KontenerART stoi w centrum miasta nad rzeką Wartą, w miejscu zapomnianym a pięknym i urokliwym. Na odwiedzających i uczestników czeka duża, piaszczysta plaża i bogaty program artystyczny. Ponad 35 koncertów, 60 warsztatów, wiele seansów filmowych, spotkań i dyskusji.

At the bar, You can find a counter, designed by architects from mode:lina. Built from cheap and available stuff - OSB board, shows how great effect can be achieved with a little expense.

Wnętrze baru uzupełniła lada, zaprojektowana przez architektów z pracowni mode:lina. Zbudowana z taniego i dostępnego materiału – płyty OSB pokazuje jak duży efekt można osiągnąć niewielkim kosztem.

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage and the budget of the city of Poznań.

PROJECT: KontenerART 2012

DESIGN: mode:lina architekci architecture studio

LOCATION: Poznań, Poland

AREA: 2120 m2

COMPLETION: 2012

PHOTOS: Ewa Łowżył, Marcin Ratajczak


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Poznań.

PROJEKT: KontenerART 2012

DESIGN: mode:lina architekci

LOKALIZACJA: Poznań

POWIERZCHNIA: 2120 m2

REALIZACJA: 2012

ZDJĘCIA: Ewa Łowżył, Marcin Ratajczak


Works: