Zespół

Pracownię mode:lina tworzy zespół utalentowanych młodych polskich projektantek i projektantów, których łączy to samo podejście do architektury jako narzędzia nieustannego eksplorowania nowych form i funkcji, myśli projektowej zasilanej wychodzeniem poza utarte schematy, inspirowanej sprzecznościami i kontrastami, wreszcie projektowania przestrzeni doświadczeń, dzięki którym ludziom po prostu żyje się lepiej.

 

W logikę pracy zespołu wpisana jest sprawczość w prowadzeniu projektów, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań i czerpanie autentycznej frajdy z pracy.

mode:lina to studio projektowe założone przez Pawła Garusa i Jerzego Woźniaka.

Ostateczna forma realizowanych w pracowni projektów jest zawsze efektem starannej analizy zachowań, przyzwyczajeń i stylu życia, przeprowadzanej z użyciem autorskiego modelu procesu projektowego, w którym profesjonalizm proponowanych rozwiązań i merytoryczne wsparcie w trakcie wszystkich etapów realizacji projektu nie traci z pola widzenia wagi dobrej, ludzkiej komunikacji.

Nasz zespół

  • Paweł Garus projektant & współzałożyciel
  • Jerzy Woźniak projektant & współzałożyciel
  • Kinga Kin projektantka
  • Anna Kazecka-Włodarczyk projektantka
  • Anita Lupa projektantka
  • Alicja Maculewicz projektantka
  • Marceli Sobański projektant
  • Katarzyna Majewska-Kremska projektantka
  • Patryk Lewiński prokurent & business development manager

Inspirujemy się nawzajem i zachęcamy do zderzania sprzeczności i nieoczywistości, chcemy zaskakiwać i dawać się zaskakiwać, to nas rozwija.

Nazwa pracowni

Nazwa pracowni nie jest przypadkowa. Początkowo miała sugerować dystans młodych projektantów wobec poważnych biur architektonicznych o dostojnie brzmiących nazwach. Stanowiła jednocześnie – i stanowi – memento: praca powinna sprawiać radość. Podzielona dwukropkiem mode:lina łączy elastyczność masy plastycznej i jej otwartość na przekształcenia z technicznym sznytem architektonicznego języka linii i modułów. Sugeruje procesualny charakter pracy projektowej, gotowość do eksperymentowania z formą i funkcją.

Interdyscyplinarne podejście

Odsyła do naszej filozofii, która zakłada, że tworzenie architektury jest jednocześnie projektowaniem doświadczeń, wymagającym interdyscyplinarnego podejścia, w którym projektowej kreatywności i warsztatowi architekta towarzyszy socjologiczna wyobraźnia i elementy psychologicznego know how.

Chcesz zostać częścią naszego zespołu?

Chcesz powierzyć nam
swój projekt?

Napisz do nas

Kontakt

Nasz adres

ul. Zwierzyniecka 28D/2
60-814 Poznań