Pawilon Wody

Pawilon Wody

Kilkusetletnia historia Zakola Chwaliszewskiego nierozerwalnie połączona była z wodą, lecz na skutek działań z lat 60 ubiegłego stulecia więź ta została przerwana. Przeszłość dawnego koryta Warty związana jest z przemysłem, logistyką oraz obronnością, a przyszłość na skutek planów władz miasta – z zielenią i rekreacją. Głównym założeniem tego projektu nie jest stawianie odpowiedzi na pytanie czy należy odtwarzać dawny przebieg rzeki, ale poprzez charakter założenia przypominanie o historii tego miejsca.

Info

  • Projekt Pawilon Wody
  • Design Paweł Garus, Jerzy Woźniak
  • Realizacja Projekt Koncepcyjny
  • Lokalizacja Poznań

Istotnymi założeniami projektu są:

1. Pamięć –przypominanie o historii miasta wraz z Zakolem Chwaliszewskim w sposób intrygujący i pobudzający wyobraźnię,
2. Animacja procesu rewitalizacji starego koryta Warty poprzez implikację nowych funkcji
3. Stworzenie ciekawych przestrzeni publicznych, wystawienniczych, miejsc spotkań umożliwiających interakcję międzyludzką
4. Otwartość założenia – łatwość dostępu – umożliwiająca swobodny przepływ ludzi.
W oparciu o powyższe założenia powstała forma Pawilonu Wody.

Chcesz powierzyć nam
swój projekt?

Napisz do nas

Kontakt

Nasz adres

ul. Zwierzyniecka 28D/2
60-814 Poznań