Kładka Berdychowska

Kładka Berdychowska

Projektowana kładka zlokalizowana jest w otoczeniu historycznych dzielnic Poznania, wśród zielonych nadbrzeży Warty i Cybiny. Współczesny kształt rzek to efekt podjętych działań, które na dobre zmieniły ich bieg i związały jej przyszłość z zielenią oraz rekreacją. Doliny rzeczne w Poznaniu to także nierozerwalny element stworzonego przez Władysława Czarneckiego szerokiego przedwojennego urbanistycznego planu klinów zieleni, który po dziś dzień wyznacza kierunki kształtowania struktury przestrzennej Poznania.

Kontekst miejsca – zieleń, naturalny krajobraz oraz walory rekreacyjne odegrały swoją pierwszoplanową rolę w procesie projektowym. Wypełniona zielenią kładka zaciera granice między nową architekturą, a istniejącym krajobrazem. Jej konstrukcja i architektoniczna forma zostały oparte na przejrzystości geometrycznej struktury, która jest tłem dla różnorodnej miejskiej struktury otaczającej projektowany obszar.

Info

  • Projekt Kładka nad rzekami Wartą oraz Cybiną w Poznaniu (Kładka Berdychowska)
  • Design Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
  • Zespół konstrukcyjny Bernard Michalski, Hubert Maciejewski, Alicja Golusińska, Inga Rolek, Katarzyna Nowakowska
  • Data projektu Kwiecień 2018
  • Informacja prasowa Pobierz materiały prasowe

Dotychczas rozdzielone topograficznie zróżnicowane obszary funkcjonalne miasta łączą się w przedłużeniu swoich intuicyjnych ciągów komunikacyjnych. Kładka wyrastając z zielonego naturalnego kontekstu, w którym się znajduje, łączy brzegi rzek na wzór strukturalnej budowy roślin, które stanowiły konceptualne odniesienia do projektu.

Projektowana przeprawa to prosta ale rozpoznawalna forma, która respektuje istniejący już krajobraz. Zaproponowana bryła nie tylko jednoczy się z naturalnym otoczeniem, ale wykorzystuje i potęguje jego swobodną rekreacyjną atmosferę. Utrzymuje równowagę pomiędzy ingerencją człowieka w środowisko, a zachowaniem jego atrakcyjnego naturalnego środowiska.

Kładka wyrastająca z zielonego naturalnego kontekstu

Dynamizm złożonej geometrycznej struktury przypominającej budowę liści.

Prosta na pierwszy rzut oka architektura zlewającego się z zielenią mostu, przy bliższym doświadczeniu zaskakuje dynamizmem swojej złożonej geometrycznej struktury przypominającej budowę liści. Geometryczne zabiegi harmonizują bryłę mostu z kontekstem zróżnicowanego otoczenia oraz sprytnie ukrywają jej elementy konstrukcyjne. Wykorzystane materiały – beton oraz drewno (lub kompozyt) – podkreślają jej nowoczesną estetykę, a rozrzeźbienie nadaje bryle jej lekką i swobodną formę.

Ujęty w szarościach koloryt połączony z naturalną kolorystyką drewna i otoczeniem zieleni doskonale odnajduje się w rzeczywistości miejskiej jako zielona oaza. Projektowane siedziska i strefy odpoczynku integrują się z konstrukcją mostu kontynuując jego dynamiczne kształty. Zaproponowane zagospodarowanie (szczególnie w rejonie Ostrowa Tumskiego) pokazuje także nowe możliwości funkcjonalne miejsca – otwierając przed mieszkańcami Poznania zapomnianą i niedostępną przez lata przestrzeń południowej części Ostrowa Tumskiego.

Chcesz powierzyć nam
swój projekt?

Napisz do nas

Kontakt

Nasz adres

ul. Zwierzyniecka 28D/2
60-814 Poznań